Wyniki Egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023

Znamy już pełne wyniki Egzaminu ósmoklasisty, który się odbył w dniach 23-25 maja 2023 r.
Gratulujemy uczniom i nauczycielom bardzo dobrego wyniku.

Szkoła na tle wszystkich zdających w kraju

PrzedmiotSP71SP71 Stanina (1-9)WrocławDolny ŚląskPolska
Język polski75 %871 %64 %63 %
Matematyka71 %865 %51 %53 %
Język angielski79 %877 %66 %66 %

Stanina 9. oznacza poziom najwyższy, 8. – bardzo wysoki. Więcej o skali staninowej: https://pl.wikipedia.org/wiki/Skala_staninowa

Najczęstszym wynikiem z matematyki (dominanta) był wynik 100%, z języka angielskiego 98% a z języka polskiego 84%.

Nauczanie dwujęzyczne

Nasza szkoła umożliwia od 7 klasy naukę w klasach dwujęzycznych. W zależności od klasy, przedmiotami nauczonymi z elementami języka angielskiego może być matematyka, biologia, geografia, informatyka lub plastyka. Uczniowie w klasach dwujęzycznych mają dodatkowe 2 godziny języka angielskiego.

Wyniki Egzaminu ósmoklasisty w klasach dwujęzycznych

PrzedmiotKlasa 8c Klasa 8c StaninaKlasa 8d Klasa 8d StaninaKlasa 8eKlasa 8e Stanina
J. polski82 %980 %980 %9
Matematyka86%979 %981 %9
J. angielski91%992 %994 %9

W roku szkolnym 2022/2023 Egzamin ósmoklasisty zaplanowany jest w dniach 14-16 maja 2024 r. w terminie głównym.

W celu ułatwienia uczniom zdobycia wiedzy, umiejętności matematycznych i przygotowanie się do Egzaminu ósmoklasisty, szkoła w roku szkolnym 2023/2024 zapewnia w klasach VI-VIII dodatkową godzinę lekcji matematyki.