XVIII Wrocławski Konkurs Matematyczny

Zapraszamy uczniów klas starszych do wzięcia udziału w XVIII Wrocławskim Konkursie Matematycznym dla uczniów szkół podstawowych. Organizatorem Konkursu jest Liceum Ogólnokształcące nr V we Wrocławiu. Konkurs składa się z trzech etapów.

I etap – szkolny – odbędzie się w środę 8 listopada o godzinie 9.00 w sali 1.01. Konkurs trwa 120 minut. Chętni uczniowie zgłaszają się do nauczyciela matematyki w dniu 7 listopada. Na konkurs należy przynieść podpisaną przez opiekunów prawnych zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Etap szkolny składa się z 4 bloków zadań krótkiej odpowiedzi oraz 2 zadań rozszerzonej odpowiedzi. W zadaniach krótkiej odpowiedzi należy podać wyłącznie odpowiedzi liczbowe, zadania rozszerzonej odpowiedzi powinny zawierać pełne rozumowanie. Za każde zadanie uczeń może maksymalnie zdobyć 6 punktów. Uczniowie nie używają kalkulatorów i korektorów, piszą wyłącznie długopisem z niebieskim lub czarnym wkładem. Wykonując rysunki, uczniowie mogą posługiwać się ołówkiem i przyborami geometrycznymi.

Zakres wiedzy i umiejętności:

 1. Treści zawarte w podstawie programowej z matematyki dla uczniów szkół
  podstawowych.
 2. Treści wykraczające poza podstawę programową z matematyki dla uczniów szkół
  podstawowych:
 • wzory skróconego mnożenia;
 • cechy podzielności liczb;
 • nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą;
 • równania i nierówności z wartością bezwzględną;
 • układy równań liniowych (w tym geometryczna interpretacja);
 • kąt środkowy i kąt wpisany;
 • własności stycznej do okręgu i okręgów stycznych;
 • dowody geometryczne (twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa, symetralna
  odcinka, dwusieczna kąta, środkowa);
 • cechy podobieństwa trójkątów
 • podstawowe zagadnienia kombinatoryczne, zagadki logiczne.

Finaliści i laureaci Wrocławskiego Konkursu Matematycznego nie są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty.

Laureatom konkursu przysługują punkty rekrutacyjne zgodnie z aktualnym na rok
szkolny 2023/2024 zarządzeniem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

Regulamin konkursu znajduje się na stronie organizatora – V LO.

Przykładowe zdania