Geografia inaczej

Uczniowie klasy 7a i 7b uczestniczyli w lekcjach geografii w dniu 28.05.2024r. w jedynym w Polsce, Muzeum Poczty i Telekomunikacji oraz w dniu 4.06.2024r. w Muzeum Etnograficznym.

Realizowane zadania w Muzeum Poczty i Telekomunikacji związane były z  realizacją treści podstawy programowej z geografii a dotyczyły rozwój usług, szczególnie łączności, a także poznawania Małej Ojczyzny. Uczniowie obejrzeli wystawę czasową znaczków„(e)Misja Natura”, która była jednym z elementów obchodów Dni Odry 2024. Po lekcji muzealnej spacerem uczniowie powędrowali przez Park Słowackiego, w pobliżu Panoramy Racławickiej, Pomnika Ofiar Zbrodni Katyńskiej w stronę Bastionu Ceglarskiego i bulwaru X.Dunikowskiego, gdzie obserwowali najstarszą część Wrocławia – Ostrów Tumski.

W Muzeum Etnograficznym, Oddziale Muzeum Narodowego,  uczniowie zwiedzili wystawę stałą „Dolnoślązacy. Pamięć, kultura, tożsamość”, która składa się z dwóch części. Pierwsza poświęcona jest kulturze i historii ludności, która zamieszkiwała tereny Dolnego Śląska przed 1945 r. Druga część pokazuje powojenne losy osadników, którzy przybyli tu z różnych stron. „Na ekspozycji zestawione zostały dwa wizerunki kultury ludowej: w miarę stabilnej, choć niejednorodnej, dziewiętnastowiecznej oraz z pierwszych lat powojennych, będącej mozaiką – nakładających się na tamtą – tradycji grup osadniczych”. Uczniowie, jeszcze przed lekcją, mieli za zadanie dowiedzieć się skąd na Dolny Śląsk przybyli ich dziadkowie czy pradziadkowie. Na krótka chwilę zatrzymali się na wystawie czasowej Rzeczy przysposobione. Po zboczeniu tej ekspozycji uczniowie wyszli z zadaniem, aby zorientować się czy w ich rodzinach są „rzeczy przysposobione”: czy znajdują się przedmioty sprzed wojny? jak do nich trafiły? Jakie miejsce zajmują w hierarchii rzeczy?

W ramach poznawania Małej Ojczyny uczniowie odwiedzili ulice Roosevelta, Kolorowe Podwórka, które cieszą się dużą popularnością wśród turystów odwiedzających Wrocław. Wędrując ulicami Nadodrza obserwowali zaniedbane kamienice ale i te piękne, zrewitalizowane. Uczniowie po posmakowaniu lodów z najstarszej lodziarni we Wrocławiu Roma, przez wyspy Słodową i Piasek, wrócili do szkoły.

Nauczyciel geografii

Beata Sienkiewicz