Wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego

W dniu 07.06.2024 r. odbyły się w naszej szkole wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2024/2025. Było to święto demokracji oraz wprowadzenie postaw proobywatelskich dla naszych uczniów.

Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego został: Krzysztof Pietrzykowski.

Zastępcą przewodniczącego została: Jagoda Cichoń.

Gratulujemy i życzymy owocnej pracy w przyszłym roku szkolnym.

Opracowały:

Joanna Chryplewicz, Paulina Kużaj – Markiewicz, Izabela Babska