Odbiór zaświadczeń oraz informacji o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Serwis wyników egzaminów Uprzejmie informujemy, że loginy i hasła umożliwiające sprawdzenie wyników egzaminu ósmoklasisty za pomocą serwisu wyników egzaminów można odbierać od 21 lipca 2020 w sekretariacie szkoły przy ul. Hugona Kołłątaja 1-6 lub drogą mailową kontaktując się na adres sekretariat@sp71.wroc.pl. Logowanie do ZIU będzie możliwe 31 lipca. Wyniki w ZIU będą dostępne w tym dniu od godziny 10.00. Szanowni Absolwenci, uprzejmie informujemy, że zaświadczenia oraz informacje o wy...
CZYTAJ WIĘCEJ

SPROSTOWANIE PISMA Z DNIA 01 LIPCA 2020r.

Wrocław, 07.07.2020r. SP71/1/2020 Wszyscy, którzy pobrali SIWZ. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: Sukcesywna dostawa produktów spożywczych dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 71 im. Leona Kruczkowskiego we Wrocławiu w roku szkolnym 2020/2021 z podziałem na zadania. SPROSTOWANIE PISMA Z DNIA 01 LIPCA 2020r.           W związku z omyłką pisarską w piśmie z dnia 01.07.2020r. Z...
CZYTAJ WIĘCEJ

Zmiana ogłoszenia – Sukcesywna dostawa produktów spożywczych dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 71 im. Leona Kruczkowskiego we Wrocławiu w roku szkolnym 2020/2021 z podziałem na zadania.

Wrocław, 01.07.2020r.SP71/1/2020 Wszyscy, którzy pobrali SIWZ.Dotyczy:Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: Sukcesywna dostawa produktów spożywczych dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 71 im. Leona Kruczkowskiego we Wrocławiu w roku szkolnym 2020/2021 z podziałem na zadania.         Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843), informuje, że zmienił treść Specyfikacji ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Sukcesywna dostawa produktów spożywczych dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 71 we Wrocławiu w roku szkolnym 2020/2021 z podziałem na zadania.

Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniuTryb zamówienia: przetarg nieograniczonyWojewództwo: DOLNOŚLĄSKIE  Powiat: Wrocław  Ulica: ul. Podwale  Numer budynku: 57  Termin składania ofert: 2020-07-08 15:00 Cpv 03311000-2 Ryby15100000-9 Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne15112000-6 Drób15200000-0 Ryby przetworzone i konserwowane15300000-1 Owoce, warzywa i podobne produkty15400000-2 Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne15500000-3 Produkty mleczarskie15600000-4 Produkty przemiału ...
CZYTAJ WIĘCEJ

List  Dyrektora Szkoły na zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Wrocław, dnia 26 czerwca 2020r.List  Dyrektora Szkoły na zakończenie roku szkolnego 2019/2020   Mijający rok szkolny 2019/2020 był rokiem wyjątkowym w historii Naszej Szkoły. Był rokiem wyjątkowym dla całej edukacji. Wprowadzone obostrzenia sanitarne w związku pandemią koronawirusa uniemożliwiły nam wszystkim pracę w normalnym dla szkoły trybie stacjonarnym na przestrzeni niemal całego semestru nauki.  To niepowetowana strata dla całej społeczności Naszej Szkoły!  Racjonalnie uzasadniona w sytua...
CZYTAJ WIĘCEJ

List Przewodniczącej Rady Rodziców z okazji zakończenia roku szkolnego.

Moi drodzy,    W imieniu Rady Rodziców chcę Wam serdecznie pogratulować osiągniętych wyników w nauce, zdobycia wyróżnień oraz nagród w licznych konkursach i zawodach sportowych.    Ten rok szkolny był rokiem wyjątkowym, w którym wszyscy, Wy, nauczyciele i rodzice, musieliśmy nauczyć się znacznie więcej i odnaleźć się w trudnościach i wyzwaniach związanych z nauką zdalną.    Wiem, że nie było Wam łatwo, z dala od rówieśników, spotkań w klasach i bieżącego kontaktu...
CZYTAJ WIĘCEJ