Rekrutacja do Klas 7 Dwujęzycznych – Dokumentacja, którą należy dostarczyć w formie papierowej do sekretariatu Szkoły w budynku B przy ul. Kołłątaja 1-6:

Od 26 czerwca do 29 czerwca 2020 r. do godziny 15:00 oryginał świadectwa promocyjnego do klasy VII szkoły podstawowej wraz z jego kopią wniosek o przyjęcie dziecka do klasy siódmej dwujęzycznej z językiem angielskim w Szkole Podstawowej Nr 71 we Wrocławiu rok szkolny 2020/2021 ( załącznik nr 3) dwa zdjęcia legitymacyjne czytelnie opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem dziecka
CZYTAJ WIĘCEJ