O Office365

Skrócona instrukcja logowania:

Logowanie do Office 365, którego częścią jest teams  jest jedynie rozszerzaniem logowania z lekcji informatyki, które funkcjonuje w naszej szkole od 6 lat aby uczniowie nie musieli pamiętać osobnych kont. W logowaniu do office 365 jedyną zmianą jest dodanie domeny do loginu: @uczen.sp71.wroc.pl

  • Wejdź na stronę szkoły www.sp71.wroc.pl
  • Kliknij „poczta” na niebieskim pasku lub przejdź na https://portal.office.com
  • Zaloguj się (<<login>>@uczen.sp71.wroc.pl, hasło – takie jak w pracowni)

Gdzie <<login>> to indywidualny login ucznia wykorzystywany na lekcjach informatyki.

Zapoznaj się z instrukcją logowania ucznia do usługi Office 365 i korzystania z aplikacji Teams

Pobieranie aplikacji Teams: https://products.office.com/pl-pl/microsoft-teams/download-app