REKRUTACJA DO KLAS 7 DWUJĘZYCZNYCH

Ważne terminy

 Do 9 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00 –  Złożenie deklaracji o przystąpieniu do sprawdzianu kompetencji językowych  w Szkole Podstawowej Nr 71 we Wrocławiu.

10 maja 2019 r. godz. 10:00 – Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych.

30 maja 2019 r. godz. 15:00 – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

21 czerwca-24 czerwca 2019 r. do godz. 15:00 – Dostarczenie dokumentacji, do  sekretariatu Szkoły w budynku B przy ul. Kołłątaja 1-6.

26 czerwca 2019 r. godz. 15:00 – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziałów dwujęzycznych klas VII Szkoły Podstawowej Nr 71 we Wrocławiu.

Dokumenty do pobrania: