REKRUTACJA DO KLAS 7 DWUJĘZYCZNYCH

Ważne terminy

 Do 9 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00 –  Złożenie deklaracji o przystąpieniu do sprawdzianu kompetencji językowych  w Szkole Podstawowej Nr 71 we Wrocławiu (budynek B, ul. Kołłątaja 1-6).

5 maja 2020 r. godz. 10:00 – Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych (budynek B, ul. Kołłątaja 1-6, zgłoszenie przed sprawdzianem do godz. 9.30).

28 maja 2020 r. godz. 12:00 – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (budynek B, ul. Kołłątaja 1-6).

26 czerwca-29 czerwca 2020 r. do godz. 15:00 – Dostarczenie dokumentacji, do  sekretariatu Szkoły w budynku B przy ul. Kołłątaja 1-6.

2 lipca 2020 r. godz. 12:00 – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziałów dwujęzycznych klas VII Szkoły Podstawowej Nr 71 we Wrocławiu (budynek A, ul. Podwale 57, budynek B, ul. Kołłątaja 1-6).

Dokumenty do pobrania: