Klasy VII

KLASY VII – ODDZIAŁY DWUJĘZYCZNE

W roku szkolnym 2020/2021 w ramach funkcjonowania klas dwujęzycznych proponujemy:

 • naukę w klasach dwujęzycznych, które oferują 5 obowiązkowych godzin nauki języka angielskiego w tygodniu zamiast standardowych 3
 • podział uczniów na grupy według poziomu znajomości języka
 • zajęcia w małych grupach
 • wprowadzenie elementów nauki języka angielskiego na lekcjach plastyki, geografii, chemii, biologii, matematyki i informatyki
 • przyjazną atmosferę sprzyjającą nauce
 • sale językowe wyposażone w nowoczesne interaktywne środki audiowizualnego przekazu
 • lekcje z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych
 • oprócz tradycyjnych lekcji również formę warsztatową zajęć językowych dla uczniów, znacznie wzbogacającą proces uczenia się, m.in. warsztaty językowe w Londynie, warsztaty prowadzone przez native speakerów – pracowników British Council na terenie szkoły
 • lekcje prowadzone przez doświadczoną kadrę pedagogiczną z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, w tym również w zakresie dwujęzyczności.

KLASY VII – ODDZIAŁY DWUJĘZYCZNE – REKRUTACJA 2020/2021:

[su_note note_color="#FFFF66" text_color="#333333" radius="3"]

W związku z najnowszymi informacjami MEN odnośnie dalszej organizacji pracy w szkołach, a także, mając na uwadze zachowanie wszelkich możliwych środków bezpieczeństwa sanitarnego w szkołach, zmianie ulega harmonogram rekrutacji do klas VII dwujęzycznych:

[/su_note]

ZMIANA HARMONOGRAMU REKRUTACJI DO KLAS VII DWUJĘZYCZNYCH

I. Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych – 8 czerwca 2020 r. (poniedziałek)

 1. sprawdzian odbędzie się w budynku B przy ul. Kołłątaja 1-6,
 2. każdy kandydat w dniu sprawdzianu powinien zgłosić się najpóźniej o godzinie 9.30 w siedzibie Szkoły w budynku B przy ul. Kołłątaja 1-6,
 3. każdy kandydat w dniu sprawdzianu powinien przed wejściem do wyznaczonej sali okazać ważną legitymacją szkolną lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem umożliwiający identyfikację,
 4. każdy kandydat w dniu sprawdzianu powinien posiadać własne przybory do pisania.

II. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 1. wyniki sprawdzianu będą udostępniane drogą elektroniczną poprzez umieszczenie list na stronie internetowej szkoły- 18 czerwca 2020 r. do godziny 12.00
 2. każdy kandydat przystępujący do sprawdzianu może otrzymać zaświadczenie poświadczające fakt przystąpienia do sprawdzianu predyspozycji językowych z informacją o ilości uzyskanych punktów drogą elektroniczną po uprzednim przesłaniu prośby o wydanie zaświadczenia od 19 czerwca 2020 r.  na adres:


(załącznik nr 2)

III. Dokumentacja, którą należy dostarczyć w formie papierowej do sekretariatu Szkoły w budynku B przy ul. Kołłątaja 1-6 - od 26 czerwca do 29 czerwca 2020 r. do godziny 15:00

 1. oryginał świadectwa promocyjnego do klasy VII szkoły podstawowej
  wraz z jego kopią,
 2. wniosek o przyjęcie dziecka do klasy siódmej dwujęzycznej z językiem angielskim w Szkole Podstawowej Nr 71 we Wrocławiu rok szkolny 2020/2021 (załącznik nr 3),
 3. dwa zdjęcia legitymacyjne czytelnie opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem dziecka.

IV. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziałów dwujęzycznych klas VII Szkoły Podstawowej Nr 71 we Wrocławiu.

 1. Listy te będą podane do publicznej wiadomości wyłącznie w formie elektronicznej poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej szkoły: sp71.wroc.pl -2 lipca 2020 r. do godziny 12:00

Harmonogram w pdf

Ponieważ sytuacja jest niezwykle dynamiczna, a decyzje ostateczne zależne są od warunków zewnętrznych uzależnionych od nieprzewidywalnego rozwoju epidemii koronawirusa, należy liczyć się z ponowną możliwością zmiany terminów rekrutacji. Proszę o wyrozumiałość i dalsze śledzenie komunikatów na naszej stronie internetowej. O wszelkich zmianach będziemy Państwa informowali na bieżąco.

Leszek Wesołowski
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 71 we Wrocławiu

Dokumenty do pobrania: