Klasy VII

KLASY VII – ODDZIAŁY DWUJĘZYCZNE

W roku szkolnym 2019/2020 w ramach funkcjonowania klas dwujęzycznych proponujemy:

  • naukę w klasach dwujęzycznych, które oferują 5 obowiązkowych godzin nauki języka angielskiego w tygodniu zamiast standardowych 3
  • podział uczniów na grupy według poziomu znajomości języka
  • zajęcia w małych grupach
  • wprowadzenie elementów nauki języka angielskiego na lekcjach plastyki, geografii, chemii, biologii, matematyki i informatyki
  • przyjazną atmosferę sprzyjającą nauce
  • sale językowe wyposażone w nowoczesne interaktywne środki audiowizualnego przekazu
  • lekcje z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych
  • oprócz tradycyjnych lekcji również formę warsztatową zajęć językowych dla uczniów, znacznie wzbogacającą proces uczenia się, m.in. warsztaty językowe w Londynie, warsztaty prowadzone przez native speakerów – pracowników British Council na terenie szkoły
  • lekcje prowadzone przez doświadczoną kadrę pedagogiczną z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, w tym również w zakresie dwujęzyczności.

KLASY VII – ODDZIAŁY DWUJĘZYCZNE – REKRUTACJA 2019/2020:

Ważne terminy

 Do 9 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00 -  Złożenie deklaracji o przystąpieniu do sprawdzianu kompetencji językowych  w Szkole Podstawowej Nr 71 we Wrocławiu.

10 maja 2019 r. godz. 10:00 - Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych.

30 maja 2019 r. godz. 15:00 - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

21 czerwca-24 czerwca 2019 r. do godz. 15:00 - Dostarczenie dokumentacji, do  sekretariatu Szkoły w budynku B przy ul. Kołłątaja 1-6.

26 czerwca 2019 r. godz. 15:00 - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziałów dwujęzycznych klas VII Szkoły Podstawowej Nr 71 we Wrocławiu.

Dokumenty do pobrania: