Tag: #MovingSchoolsChallenger

  • Projekt Moving Schools Challenger

    Projekt Moving Schools Challenger

    Jesteśmy dumni, że znaleźliśmy się w gronie 13 szkół, które będą reprezentować w tym projekcie Polskę. Czy wiecie, że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca dzieciom w wieku szkolnym 60 minut ruchu dziennie, codziennie? To niezbędne minimum warunkuje ich prawidłowy rozwój psychofizyczny. Dlatego postanowiliśmy wziąć udział w rekrutacji do nowego, międzynarodowego projektu pn. Moving Schools Challenger…