Przyjmowanie uczniów do klas VII Szkoły Podstawowej nr 71 we Wrocławiu w roku szkolnym 2017/2018

Informacja dotyczy wszystkich :

  1. Kandydatów, którzy pozytywnie zaliczyli test predyspozycji językowych do klas dwujęzycznych.
  2. Kandydatów, którzy złożyli podania do klas VII SP71
  3. Uczniów SP71 kontynuujących naukę w klasach VII SP71

 

W dniach 23 – 26 czerwca 2017r. do godziny 15.00  do sekretariatu Szkoły w budynku przy ul. Podwale 57 należy dostarczyć:

  1. Oryginał świadectwa ukończenia klasy szóstej wraz z jego kopią
  2. Dwa aktualne zdjęcia legitymacyjne ucznia/uczennicy opisane wg wzoru:
  • imię i nazwisko
  • data urodzenia
  • miejsce zamieszkania
  • PESEL

 

29 czerwca 2017r. godzina 15.00 – podanie do publicznej wiadomości  list dzieci przyjętych do klas dwujęzycznych i ogólnodostępnych w Szkole Podstawowej nr 71 we Wrocławiu w roku szkolnym 2017/2018.