ZMIANA – WYBÓR DOSTAWCY NA WYMIANĘ PODŁÓG

Zamówienie na:WYMIANĘ PODŁÓG W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 71 WE WROCŁAWIU.
Zamawiający:Gmina Wrocław – Szkoła Podstawowa nr 71 we Wrocławiu
Typ zamówienia:PRZETARG NIEOGRANICZONY – OGŁOSZENIE O ZMIANIE ZAMÓWIENIA
Termin składania ofert:28.06.2019r. do godz. 14:00


https://sp71wroclaw.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne-ponizej-30-000-euro/zmiana-wybor-dostawcy-na-wymiane-podlog.html

Dotyczy


https://sp71wroclaw.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne-ponizej-30-000-euro/wybor-dostawcy-na-wymiane-podlog.html