Święto Edukacji Narodowej – 14.10.2019 poniedziałek. Organizacja pracy klas 4 – 8.

Nauczyciel to ktoś bardzo wyjątkowy, kto potrafi wykorzystać swoją pomysłowość, dobroć i dociekliwy umysł do wypracowania rzadkiej umiejętności zachęcania innych do myślenia, marzenia, poznawania, próbowania, działania! – (B. Conklin)

UWAGA:

1, 7 i 8l – godziny opiekuńcze z nauczycielami wg planu lekcji lub harmonogramu opieki;
Obiad dla uczniów z  budynku B – po 6lekcji

Organizacja zajęć:

1l – godzina opiekuńcza dla uczniów klas 4-8 – pełni opiekę  n-l,  z którym dana klasa ma pierwsza lekcję ( klasy 4-5 w budynku A, klasy 6-8 w budynku B)
2l  – 5/ 6l  – spotkanie z wychowawcami/ lub wyznaczonymi opiekunami  i praca wg harmonogramu oraz potrzeb własnych klasy i opiekuna;  klasy 4 i 5 przechodzą na zajęcia do budynku B, a po zakończeniu zajęć należy klasy 4 – 5 odprowadzić do budynku A do opieki świetlicowej.

Lekcja Zadanie
2l –  45 min.   Spotkanie z wychowawcami/opiekunami; prezentacja informacji: O Święcie Edukacji Narodowej – Kto? Co? Dlaczego? Kiedy? – trochę historii… Życzenia dla nauczycieli oraz obsługi i administracji – plakaty
3 – 4l  – 90 min. Moja szkoła w XXIw. –  szkołą marzeń… Praca w grupach;  do wykonania 3 zdania: Uczniowie XXI w – jacy jesteśmy?Nauczyciel XXIw. – jakiego byśmy chcieli mieć? Szkoła XXIw. – mocne i słabe strony.
5 l  – klasy 4, 5a, 5c, 6 – 45 min i pozostałe klasy 6l – 90 min. Szukamy patrona dla szkoły…. Dyskusja – po co szkole patron? Prezentacja postaci Pani Jadwigi Grabowskiej – HawrylakNasze/uczniowskie  pomysły na patronaBank pomysłów nauczycieli – zbieranie informacji

Organizacja opieki nad klasami i realizacją zadań:

Przygotowała: Beata Sienkiewicz