WYBÓR WYKONAWCY – montaż separatora tłuszczu i skrobi, z osadnikiem i instalacją alarmową z czujnikiem osadu, wymiana przykanalika i roboty temu towarzyszące w Szkole Podstawowej nr 71 w budynku A ul. Podwale 57 w okresie od 20.07.2020 do 21.08.2020r.

Zamówienie na:montaż separatora tłuszczu i skrobi, z osadnikiem i instalacją alarmową z czujnikiem osadu, wymiana przykanalika i roboty temu towarzyszące w Szkole Podstawowej nr 71 w budynku A ul. Podwale 57 w okresie od 20.07.2020 do 21.08.2020r.
Zamawiający:Gmina Wrocław – Szkoła Podstawowa nr 71 we Wrocławiu
Typ zamówienia:ZAPYTANIE OFERTOWE  (ZAPYTANIE O CENĘ)
Termin składania ofert:12.11.2019 r., do godz. 12.00


https://sp71wroclaw.bip.gov.pl/publiccontracts/view/21516

Biuletyn Informacji Publicznej