Zmiana regulaminu konkursu „Wielkanocny koszyczek”

Świetlica szkolna w Szkole Podstawowej nr 71 we Wrocławiu zaprasza na I Edycję Wewnątrzszkolnego Konkursu Plastycznego “Wielkanocny koszyczek”

Regulamin konkursu

Cele konkursu:

 • Rozwijanie wiedzy na temat tradycji i zwyczajów wielkanocnych w Polsce.
  • Uwrażliwianie na potrzebę pielęgnowania polskich tradycji związanych ze Świętami Wielkiej Nocy.
  • Rozwijanie zdolności plastycznych i manualnych.
  • Rozbudzanie wyobraźni twórczej i poczucia estetyki.
  • Kształtowanie postawy zdrowej rywalizacji i umiejętności współpracy z innymi.

Warunki uczestnictwa:

 • Konkurs jest przeznaczony dla wychowanków świetlicy szkolnej.
  • Każdy uczeń może przygotować 1 pracę konkursową.
  • Technika wykonania pracy dowolna, uczniowie wykonują prace płaskie (w formacie A4 lub A3).
  • Uczniowie przygotowują prace indywidualnie i samodzielnie.

Termin dostarczenia prac i ogłoszenie wyników:

 • Prace należy składać do 09.04.2020 r – wyraźne zdjęcie bądź skan pracy należy wysyłać na e-mail jchryplewicz0410@sp71.wroc.pl lub dkasperska0911@sp71.wroc.pl  Prace konkursowe należy zachować i dostarczyć do szkoły po zakończeniu okresu kwarantanny. E-mail z załączoną pracą powinien być zatytułowany imieniem, nazwiskiem, a także klasą, do której uczęszcza uczeń.
  • Jury konkursu ogłosi wyniki do 14.04.2020r. za pośrednictwem strony internetowej szkoły, gdzie także umieści zdjęcia wyróżnionych prac.
  • Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe, które będzie można odebrać osobiście po zakończeniu okresu kwarantanny w SP 71.

Serdecznie zapraszamy do udziału!