Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Rozpoczęło się składanie wniosków. PRZEJDŹ DO REKRUTACJI