#kartkadlamedyka w SP 71

Wychowawcy świetlicy zapraszają uczniów naszej szkoły do włączenia się w akcję #kartkadlamedyka. Ideą akcji jest podziękowanie wszystkim pracownikom służby zdrowia, którzy z ogromnym poświęceniem, dbają nasze zdrowie w trudnym czasie epidemii. Wraz z naszymi uczniami chcemy dobrze wykorzystać czas przymusowego pobytu w domach i włączyć się w kulturę wdzięczności wobec osób stojących na straży zdrowia nas wszystkich.

Zadanie jest proste – chętni uczniowie wykonują własnoręcznie kartki i wypisują na nich krótkie podziękowania dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych i innych pracowników służby zdrowia. Po powrocie do szkoły zbierzemy Wasze kartki i prześlemy do Szpitala przy ul. Koszarowej we Wrocławiu.

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w akcję.

Opracowała: p. Joanna Chryplewicz