Nauczanie na odległość – list do rodziców

Drodzy Rodzice uczniów klas IV – VIII

         Stanęliśmy przed koniecznością zmierzenia się z nową sytuacją. Mimo różnych obaw, staramy się dostosować do nowej rzeczywistości i funkcjonować w tych trudnych czasach.  W obecnej sytuacji, nauczyciele, jako osoby odpowiedzialne m.in. za ciągłość nauczania, w swoich poczynaniach kierują się przede wszystkim troską o swoich uczniów.

           W ubiegłym tygodniu zaczęliśmy udostępniać materiały edukacyjne poprzez umieszczanie ich na wirtualnym dysku, o czym z pewnością Państwo wiedzą, ponieważ staraliśmy się nawiązać kontakt z uczniami. Każdy z nas robi to najlepiej jak potrafi, w różnych formach, czasami będąc na zwolnieniu lekarskim. Niektórzy z nas przesłali materiały na cały tydzień lub dwa, niektórzy każdego dnia na bieżąco. Być może mieli Państwo wrażenie, że jest tego za dużo. My też się uczymy. Przesyłając materiały nie chcemy przerzucić na rodziców ciężaru nauczania, ale mamy też ograniczone możliwości nie przebywając z uczniami w klasie. Dlatego prosimy Państwa o pomoc we wspólnym nauczaniu dzieci. Nie wymagamy, by byli Państwo specjalistami w każdej dziedzinie. Prosimy o przypilnowanie, by dziecko, uczeń, siadł do lekcji i uczył się, przestrzegając higieny pracy, robił przerwy. Nauczmy nasze dzieci odpowiedzialności za własną naukę. Uczniowie będą się uczyć na podstawie otrzymanych materiałów, w formie określonej przez nauczyciela. Czasami będzie możliwość bezpośredniego kontaktu z nauczycielem. Jeżeli dziecko nie będzie czegoś rozumiało, coś nie będzie odpowiednio czytelne dla niego, może szukać pomocy u nauczyciela, szukać informacji w Internecie lub współpracować z koleżankami i kolegami z klasy. Jest to też nauka jednych z kluczowych umiejętności. Dopiero po wyczerpaniu tych możliwości, dziecko powinien się zwrócić do Państwa o pomoc.

         Zdajemy sobie sprawę z różnych ograniczeń zdalnego nauczania, do jakiego jesteśmy teraz zmuszeni np. problemów zdrowotnych, trudnościami z dostępem do komputera czy Internetu. Dostajemy informacje, że uczniowie dzielą komputer z rodzeństwem lub rodzicem, który również pracuje zdalnie. Wiemy, że nie wszyscy mają drukarki, żeby drukować przesłane materiały. Najczęściej nie jest to konieczne. Zdajemy sobie sprawę z trudności sprzętowych jakie mogą mieć nauczyciele.

         Podjęliśmy działania mające na celu systemową organizację pracy uczniów w starszych klasach. Korzystaliśmy już w pracy i nauce z profesjonalnego narzędzia jakim jest Office 365. Zamierzamy teraz wykorzystywać kolejne aplikacje dostępne w pakiecie, które poprawią efektywność zdalnego nauczania. Dodatkowo, zwiększy to umiejętności cyfrowe uczniów. Poznają aplikacje, które są wykorzystywane przez procesjonalne firmy do pracy zespołowej. Będziemy korzystać z aplikacji: Outlook, Teams, OneNote. Zapewne przydadzą się Word, Excel, Powe Point i Sharepoint, na którym już teraz jest kopia Materiałów edukacyjnych. Wszystkie aplikacje, zwykle płatne, są bezpłatne dla uczniów w ramach licencji dla szkół, dostępne na czas nauki w naszej szkole. Zapewniamy, wszyscy Nasi uczniowie mają dostęp do usługi Office 365.

         Dzieci bardzo dobrze poruszają się w cyfrowym świecie, ale może czasami będą potrzebować Państwa pomocy. Prosimy o Państwa wsparcie w tym trudnym dla wszystkich czasie.

Leszek Wesołowski
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 71

Zapoznaj się z instrukcją logowania ucznia do usługi Office 365 i korzystania z aplikacji Teams