Organizacja konsultacji przedmiotowych w dniach 8.06 – 26.06.2020 r w SP 71

1. Konsultacje na terenie szkoły SP 71 w budynku B dla uczniów klas  4 – 8 odbywać się będą po wcześniejszym umówieniu się przez dziennik VULCAN z nauczycielem przedmiotu uczącym w danej klasie.

2. Konsultacje dla uczniów prowadzone są również online ( w umówionym indywidualnie czasie z nauczycielem).

3. Przypominam, że zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora SP 71 nr 33/2020 (patrz:  https://tiny.pl/7941r) dni:  8.06.2020 r, 16 – 18.2020 r to dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas 4 – 8 ( w tym konsultacji).

Beata Sienkiewicz