Ważne informacje – Egzaminy Ósmoklasisty

 1. W egzaminie biorą udział uczniowie zdrowi, bez oznak choroby zakaźnej.
 2. Rodzic nie może wejść na teren szkoły.
 3. Wejście uczniów na teren szkoły będzie możliwe od godz.8.15 (proszę nie grupować się przy wejściu, należy zachować dystans 1,5 m).
 4. Uczniowie powinni wejść na teren szkoły w maseczkach (zakryte usta i nos) i przebywać w nich do momentu rozpoczęcia egzaminu; po wejściu należy zdezynfekować ręce, pamiętając o zachowaniu odległości. Uczniowie, którzy nie mogą ze względów zdrowotnych zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę.
 5. Uczniowie korzystają z szatni, gdzie pozostawiają wszystkie swoje rzeczy (w szafkach). Telefony komórkowe przyniesione na teren szkoły muszą być wyłączone! Nie należy przynosić żadnych książek czy maskotek. Po zostawieniu rzeczy należy bezpośrednio przejść ( pamiętając o dystansie) do wyznaczonej sali egzaminacyjnej, gdzie odbędzie się losowanie miejsca na dany dzień egzaminu.
 6. Uczniowie zabierają ze sobą do sali egzaminacyjnej własne materiały piśmiennicze, linijkę (matematyka), ważną legitymację szkolną, chusteczki higieniczne, małą, niegazowaną wodę mineralną.
 7. Wyznaczeni uczniowie (w maseczkach i rękawiczkach) z każdej sali egzaminacyjnej  o godz.8.35 zgłaszają się do s.0.21 po odbiór arkuszy egzaminacyjnych.
 8. O godz.9.00 w dniach 16 – 18.06.2020 r. rozpocznie się egzamin ósmoklasisty.
 9. Po rozpoczęciu pracy z zestawem w danej sali egzaminacyjnej uczniowie spóźnieni nie zostaną wpuszczeni na egzamin.
 10. Zachowanie ucznia w czasie egzaminu, czas pracy z zestawem, przysługujące dostosowania warunków egzaminacyjnych są szczegółowo opisane w  procedurach CKE i wytycznych CKE, GIS i MEN.
 11. Po zakończonym egzaminie w wyznaczonym czasie uczniowie indywidualnie opuszczają teren szkoły. Jeśli uczeń zakończy egzamin przed czasem wyznaczonym w procedurach,  przechodzi do sali gimnastycznej , gdzie przebywa do momentu regulaminowego zakończenia egzaminu.
 12. W ostatnim dniu egzaminu – 18.06.2020 r. – po zakończonym egzaminie uczniowie klas 8 zabierają swoje rzeczy z szafek w szatni i zdają kluczyki.

Harmonogram egzaminów klas ósmych 2020

Wytyczne MEN, GIS, CKE dotyczące organizowanie i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów