Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych – zasady kryteria, harmonogram

Przedstawiamy zasady, harmonogram, kryteria oraz sposoby logowania do systemu, które obowiązywać będą podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.
Rekrutacja rozpocznie się 15 czerwca 2020 r. o godzinie 8:00 zgodnie z komunikatem i harmonogramem MEN.

Kandydaci ubiegający się o miejsce w oddziałach ogólnych będą mogli dokonać wyboru oddziałów w systemie na liście preferencji od 15 czerwca do 10 lipca 2020 r.

Kandydaci ubiegający się o miejsce w oddziałach dwujęzycznych, międzynarodowych, przygotowania wojskowego, wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do oddziałów sportowych w szkołach ponadpodstawowych będą mogli dokonać wyboru oddziałów w systemie na liście preferencji wyłącznie w dniach od 15 do 22 czerwca 2020 r. – po tym terminie system zablokuje możliwość ich wyboru.

Zgodnie z harmonogramem roboczym potwierdzanie wniosków rozpocznie się dopiero 5 sierpnia 2020 r. z uwagi na możliwość dołączenia w systemie plików dotyczących:  wniosku, oświadczeń, wyników z egzaminu oraz świadectwa z ocenami. (jeśli wniosek zostanie potwierdzony wcześniej zajdzie potrzeba jego anulowania, gdyż kandydat nie będzie mógł dołączyć wskazanych plików).

Zasady rekrutacji

Harmonogram rekrutacji

Harmonogram roboczy

Logowanie do systemu elektronicznej rekrutacji– opis w pdf

Link do strony edu.wroclaw.pl z zasadami rekrutacji, logowania, podstawą prawną oraz listą konkursów i olimpiad, które mogą być wpisane na świadectwie ukończenia szkoły

Kryteria rekrutacji

Grafika pochodzi ze strony wydawnictwa Nowa Era, na której znajduje się opis harmonogramu rekrutacji.