Zmiana w Procedurze odbioru dziecka ze szkoły z budynku A

Do stosowania od dnia 3 września 2020r.

  1. Odbiór dzieci, gdy uczniowie przebywają na boisku szkolnym:
  1. każdy wychowawca świetlicy , przed wyjściem z grupą na boisko , przykleja na głównych drzwiach  wejściowych do szkoły kartkę z informacją ( np. BOISKO  kl. 1D )  i powiadamia o tym p. Woźną,
  2. Rodzic odbierający dziecko odczytuje powyższą  informację i udaje się na boisko szkolne, gdzie powiadamia wychowawcę świetlicy, że chce odebrać swoje dziecko.
  3. Dziecko udaje się do szatni/ sali świetlicowej i po zabraniu swoich rzeczy przychodzi na boisko szkolne do rodzica,
  4. Rodzic, którego dziecko pozostaje pod opieką w sali świetlicowej ( brak kartki o pobycie na boisku),  informuje pracownika szkoły przy wejściu głównym do szkoły o zamiarze odbioru ucznia ze świetlicy i oczekuje na swoje dziecko przed szkołą,
  5. każdy Wychowawca świetlicy po powrocie z grupą z boiska zdejmuje informację, o której mowa w ppkt.1) i powiadamia o tym p. Woźną.