Informacja Dyrektora Szkoły

Szanowni Państwo! W sytuacji, gdy rodzic oczekuje na wynik testu (a więc, jeszcze  nie wie, czy jest zakażony, ale istnieje potencjalne zagrożenie zakażeniem), również nie powinien posyłać swojego dziecka do szkoły. Czas oczekiwania na wynik testu jest różny, wynik – nie jest do przewidzenia, ale działając prewencyjnie eliminujemy  możliwość zakażenia innych osób mających codzienny kontakt w szkole z dzieckiem. Z poważaniemLeszek Wesołowski
CZYTAJ WIĘCEJ

Zasady pracy na odległość

W celu zapewnienia sprawnego procesu edukacji w czasie czasowego zawieszenia zajęć opracowane zostały Zasady pracy na odległość w Szkole Podstawowej nr 71. Bardzo prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi procedurami i wyjaśnieniami. Na końcu dokumentu znajdują się linki do filmów, które pokazują sposób m.in. pracy w aplikacji Teams, w tym rodzaje zadań, jakie mogą się pojawić i sposób ich odesłania. We wrześniu i październiku na lekcjach informatyki przekazywaliśmy uczniom informację, ...
CZYTAJ WIĘCEJ

INTEGRO – internetowy katalog Wrocławskiego Systemu Bibliotek Szkolnych

Informuję, że uruchomiona została możliwość korzystania przez uczniów i pracowników szkoły z INTEGRO – internetowego katalogu Wrocławskiego Systemu Bibliotek Szkolnych. Jest on dostępny bezpośrednio ze strony internetowej szkoły. Katalog INTEGRO umożliwia czytelnikom: sprawdzenie dostępności poszukiwanych książek w bibliotece szkolnej Szkoły Podstawowej nr 71,śledzenie na bieżąco nowości biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 71,sprawdzenie stanu swojego konta czytelniczego (liczba wyp...
CZYTAJ WIĘCEJ

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Rodziców

Wrocław 2020-09-14 Szanowni Państwo!    1 września rozpoczął się rok szkolny 2020/2021. Rok wyjątkowo trudny, stojący bowiem pod znakiem bezprecedensowego wyzwania jakim są zmagania z pandemią koronawirusa. Wróciliśmy do nauczania stacjonarnego, które jest bardziej efektywne, służy uspołecznieniu dzieci i młodzieży, zabezpiecza przed negatywnymi skutkami długotrwałej izolacji. Wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom większości społeczeństwa, o czym bezspornie zaświadczają sondaże opinii public...
CZYTAJ WIĘCEJ

Zmiana w Procedurze odbioru dziecka ze szkoły z budynku A

Do stosowania od dnia 3 września 2020r. Odbiór dzieci, gdy uczniowie przebywają na boisku szkolnym: każdy wychowawca świetlicy , przed wyjściem z grupą na boisko , przykleja na głównych drzwiach  wejściowych do szkoły kartkę z informacją ( np. BOISKO  kl. 1D )  i powiadamia o tym p. Woźną,Rodzic odbierający dziecko odczytuje powyższą  informację i udaje się na boisko szkolne, gdzie powiadamia wychowawcę świetlicy, że chce odebrać swoje dziecko.Dziecko udaje się do szat...
CZYTAJ WIĘCEJ

Bezpieczeństwo uczniów w środkach transportu zbiorowego – wspólny list szefów MEN, MI i GIS

Prosimy o zapoznanie się z listem szefów MEN, MI i GIS dotyczącym bezpieczeństwa uczniów w środkach transportu zbiorowego oraz z Zasadami bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. Wspólny list szefów MEN, MI i GIS Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce
CZYTAJ WIĘCEJ

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 26. 06. 2020 r.

BUDYNEK A Po odbiór świadectw zgłaszają się uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.Rodzice nie zostaną wpuszczeni na teren szkoły.Prosimy rodziców o zachowanie bezpiecznego dystansu.Uczniowie nie przynoszą żadnych rzeczy na teren szkoły.Uczniowie przy wejściu do szkoły zachowują reżim sanitarny. Po otrzymaniu świadectw opuszczają teren szkoły, nie grupują się.Po odbiór świadectwa zgłaszają się uczniowie/ klasy wg podanego harmonogramu.Nieodebrane świadectwa będzie można odebrać we wr...
CZYTAJ WIĘCEJ

15.06 egzamin praktyczny na kartę rowerową

Część praktyczna egzaminu odbędzie się 15 czerwca na boisku przy budynku B. Egzamin zostanie przeprowadzony w trzech turach ze względu na zagrożenie COVID-19 w godzinach:I tura – 9:00-10:30II tura- 10:45-12:15III tura – 12:30-13:00 Szczegółowe informacje zostały wysłane indywidualnie do rodziców przez dziennik Vulkan. Proszę również sprawdzić pocztę elektroniczną. Na egzamin należy stawić się z rowerem oraz z podpisanymi dokumentami: arkuszem zaliczeń i zgodą na udział w egzaminie.
CZYTAJ WIĘCEJ