Informacja dla rodziców – profilaktyczna opieka zdrowotna i stomatologiczną uczniów

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 71 we Wrocławiu informuje, że szkoła zapewnia profilaktyczną opiekę zdrowotną i stomatologiczną uczniom do 19. roku życia na poniższych zasadach:

  1. Profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawuje pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania  p. Izabela Krajewska wydelegowana przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej TeSaMed ; biuro i adres do korespondencji:  54-129 Wrocław, ulica Bajana 8/18, tel./fax 71 7887370; 501 033 226.
  1. Gabinet pielęgniarki mieści się w budynku szkolnym: A  I piętrze,  B na parterze.
  1. Pielęgniarka pracuje:

Budynek A   środa 7.30 -11.30; piątek 7.30 – 15.00

Budynek B   poniedziałek 7.30 – 15.30; czwartek 11.45 – 15.45

  • Świadczenia ogólnostomatologiczne realizuje Fundacja „Promyk Słońca” prowadząca zakład leczniczy Oddział Fundacji „Promyk Słońca” Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjne z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Swobodnej 8a. Telefon do rejestracji: 71 367 68 49, 71 782 77 77 wybierz 1
  1. W przypadku, gdybyście Państwo nie życzyli sobie objęcia dziecka opieką zdrowotną i stomatologiczną proszę o złożenie „sprzeciwu” od świadczenia usług medycznych, odpowiednio do świadczeniobiorców realizujących opiekę.
  1. Na każde wykonywane świadczenie ogólnostomatologiczne dziecko zgłasza się
    z pisemnym wyrażeniem zgody przez rodziców.
  1. Wzory „sprzeciwu” i zgody na świadczenie stomatologiczne znajdują się na stronie internetowej Szkoły:  www.sp71.wroc.pl 

Opieka stomatologiczna

Wykaz świadczeń pielęgniarki szkolnej

Sprzeciw wobec objęcia ucznia opieką profilaktyczną