Zmiana organizacji pracy szkoły od 30 listopada 2020 roku

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19 nauka zdalna w klasach I-VIII szkól podstawowych zostaje przedłużona do 3 stycznia 2021 roku na dotychczasowych zasadach.

Leszek Wesołowski – dyrektor SP71