Zmiana w organizacji roku szkolnego 2020/2021

 1. Na podstawie § 11gd.  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, 530, 564, 657, 781, 872, 891, 952, 1111, 1394, 1539, 2047 i 2111) zmianie ulega termin ferii zimowych. W roku szkolnym 2020/2021 ferie zimowe trwają na terenie całego kraju od dnia 4 stycznia 2021 r. do dnia 17 stycznia 2021 r.
 2. Wobec powyższego zmianie ulegają następujące terminy:
  Zakończenie I semestru nauki – 29 stycznia 2021r.:
  1) Wystawienie ocen przewidywanych – 7 grudnia 2020r.
  2)Wystawienie ocen – do 25 stycznia 2021r.
  3)Rada klasyfikacyjna – 28 stycznia 2021r.
 3. 4) Rada plenarna –  10 lutego 2021r.

Leszek Wesołowski
dyrektor SP71