Konkurs z okazji upamiętnienia rocznic grudniowych

W 2020 roku obchodziliśmy wiele rocznic historycznych. Za nami 610. rocznica bitwy pod Grunwaldem, 100. rocznica bitwy warszawskiej i „Cudu nad Wisłą”, 102. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości… W grudniu obchodziliśmy i obchodzimy między innymi 39. rocznicę rozpoczęcia stanu wojennego oraz 50. rocznicę wydarzeń Grudnia 1970 roku.

Rocznice grudniowe są dla naszego kraju doświadczeniem trudnym, lecz na tyle bliskim, że żyje wśród nas wielu świadków tamtych wydarzeń. Otaczają nas także przedmioty z tamtych lat.

Aby przysporzyć społeczności szkolnej namacalnej możliwości odtwarzania rzeczywistości okresu PRL, ogłaszamy szkolny konkurs, którego tematem będzie: „Życie codzienne w PRL”. Poniżej przedstawiamy jego regulamin (pod galerią).

Przedstawiamy także galerię zdjęć przesłanych przez uczniów, którzy chcieli podzielić się ze społecznością szkolną swoimi wspomnieniami związanymi z obchodami 102. rocznicy odzyskania niepodległości oraz pracami przygotowanymi z tej okazji. Pomysły te możecie wykorzystać i Wy, wspominając kolejne ważne dla naszego kraju wydarzenia.

Regulamin szkolnego konkursu „Życie codzienne w PRL”

§1

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 71 we Wrocławiu.

§2

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej życia codziennego w okresie PRL, ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń Grudnia 1970 i okresu stanu wojennego. Oprzyjcie się na wspomnieniach rodziców, dziadków, wujostwa lub znajomych. Możecie przedstawić historię ich udziału  w wyżej wymienionych wydarzeniach lub ich obserwacje dotyczące tego okresu. W pracy można umieścić na przykład:

  • zdjęcia przedmiotów codziennego użytku z okresu PRL, które możecie znaleźć w swoich domach lub które posiadają członkowie Waszych rodzin,
  • zdjęcia członków Waszych rodzin z lat 1945-1989, szczególnie z 1970 roku i lat 1981-1983,
  • skany listów, dokumentów lub innych przedmiotów, które są źródłami należącymi do Waszych bliskich.

§3

Cele konkursu:

  • pogłębienie znajomości faktów z okresu PRL, szczególnie wydarzeń Grudnia 1970 i okresu stanu wojennego,
  • promowanie historii lokalnej i lokalnego patriotyzmu,
  • rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną przez uczniów,
  • kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji,
  • wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw do wizerunku i praw własności źródeł.

§4

Prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być wykonana w programie PowerPoint (pakiet programu Microsoft Office) bądź w programie pakietu OpenOffice i zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w w/w programach (z rozszerzeniem *.ppt, *.pptx, *.odp, *.pps). Jako nazwę pliku należy wpisać swoje imię i nazwisko oraz klasę. W prezentacji powinny być zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach źródłowych (skąd pochodzą przedstawione zdjęcia/przedmioty – musicie uzyskać zgodę rodziców na publikowanie źródeł, które chcecie przedstawić w prezentacji). Praca powinna zawierać minimum 10 slajdów.

§ 5

Prace należy przesłać na adres mailowy: anna.rymarczyk@sp71.wroc.pl do 22 stycznia. Możecie więc wykorzystać okres świąteczny i ferie na wspólne odkrywanie rodzinnych pamiątek.

§6

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły w ostatnim tygodniu I semestru roku szkolnego 2020/2021. Najlepsze prace zostaną nagrodzone oraz umieszczone na szkolnej stronie internetowej.

§7

Komisja konkursowa będzie brała pod uwagę zgodność pracy z tematem konkursu, merytoryczną poprawność, estetykę i przejrzystość, samodzielność pracy oraz techniczną poprawność jej wykonania.

§8

Decyzja komisji konkursowej jest nieodwołalna. Uczeń przystępujący do konkursu akceptuje postanowienia powyższego Regulaminu oraz zgadza się na publikację swojej pracy na stronie internetowej szkoły.

Przygotowała: Anna Rymarczyk