Zakończenie roku szkolnego – organizacja pracy w dniu 25 czerwca 2021

Wszystkich uczniów obowiązuje strój galowy.

BUDYNEK A

8.00 – 8.45  Msza Św. w Kościele pw. Bożego Ciała (udział indywidualny       uczniów).

 1. Po odbiór świadectw zgłaszają się uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.
 2. Rodzice nie zostaną wpuszczeni na teren szkoły.
 3. Uczniowie przy wejściu do szkoły zachowują reżim sanitarny. Po otrzymaniu świadectw opuszczają teren szkoły, nie grupują się. Dyżurujący ma obowiązek pilnowania dystansu społecznego podczas wyjścia uczniów z budynku.
 4. Po odbiór świadectwa zgłaszają się uczniowie wg podanego harmonogramu.
KlasaSala  GodzinaWychowawcaDyżur
1a1509.30-10.15Ewa WawrzyniakMagdalena Filipiak
1b1609.30-10.15Bogumiła GawłowiczAgnieszka Czekała
1c1709.30-10.15Elżbieta Barbara LachDorota Kościukiewicz
2a1409.20-10.05Grażyna  MościckaPaulina Kużaj-Markiewicz
2b1809.20-10.05Beata GiermekRenata Ziemiańska
2c1909.20-10.05Sylwia HebdaJoanna Chryplewicz
3a2909.10-09.55Marta MertuszkaAneta Cymińska
3b2509.10-09.55Paulina KubiakKarol Kaszowski
3c2609.10-09.55Małgorzata GłowiakKatarzyna Rabikowska
4a3709.00-09.45Wioletta PechtaArkadiusz Bagiński
4b2809.00-09.45Izabela SłupikFryderyk Żak
4c3509.00-09.45Paulina PuchalskaAnna Bublewicz

BUDYNEK B

Godz. 8.00 – Msza święta w Kościele Bożego Ciała – uczniowie uczestniczą indywidualnie

 1. Po odbiór świadectw zgłaszają się uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych.
 2. Rodzice nie zostaną wpuszczeni na teren szkoły.
 3. Uczniowie przy wejściu do szkoły i  w szkole zachowują dystans społeczny.
 4. Po odbiór świadectwa zgłaszają się uczniowie w stroju galowym wg podanego harmonogramu.
 5. Uczniowie klas VIII, którzy nie pokwitowali odbioru świadectwa w dniu 24.06.2021r., nie mogą bez takiego pokwitowania odebrać świadectwa od wychowawcy (wychowawca jest zobowiązany do monitorowania  sytuacji).
 6. Uczniowie klas VI składają całą dokumentację konieczną do rekrutacji do klasy VII dwujęzycznej  (w sekretariacie w budynku B). Są to:
  – świadectwo promocji do klasy VII i kopię ( na prośbę  ucznia wykonuje wychowawca oddziału)
  – wypełniony i podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych wniosek o przyjecie do klasy VII dwujęzycznej,
  – 2 zdjęcia;
  – sekretarz szkoły przy odbiorze w/w dokumentów wyda uczniowi, za potwierdzeniem, zaświadczenie o wyniku uzyskanym na sprawdzianie predyspozycji językowej.
  – uczniowie kl.VI  z dokumentacją do sekretariatu schodzą korytarzem od strony sali gimnastycznej!

Harmonogram spotkań:

GodzinaKlasySalaOpiekun
9.00 – 9.45V A2.06p. Mejer
9.00 – 9.45V B2.02p. Gieroń
9.00 – 9.45VI A2.01p. Rymarczyk
9.15 – 10.00VI B3.03p. Leśniewicz
9.30 – 10.15VI C1.01p. Karpińska
9.15 – 10.00VIII A2.04p. Kruk
9.15 – 10.00VIII B2.03p. Sołęga
9.15 – 10.00VIII C3.07p. Serwik – Mróz
9.15 – 10.00VIII D3.02p. Bieniek
9.30 – 10.15VII A3.01p. Wróbel
9.30 – 10.15VII B2.05p. Sidorska
9.30 – 10.15VII C3.07p. Dolińska
9.30 – 10.15VII D3.04p. Patławska