Konkurs „Życie od nowa w powojennym Wrocławiu”

Zachęcamy do udziału we Wrocławskim Konkursie Historyczno-Literackim „Życie od nowa w powojennym Wrocławiu” pod Patronatem Honorowym Prezydenta Wrocławia. Przedmiotem konkursu jest napisanie pracy na podstawie wspomnień, opowieści rodzinnych lub sąsiedzkich o tym, jak wyglądało życie w powojennym Wrocławiu: Sybiraków, Kresowiaków, Powstańców Warszawskich i innych Polaków, których wojenne losy po II wojnie światowej (1945-1956) przywiodły do stolicy Dolnego Śląska.

Forma pracy do wyboru spośród podanych: list, dziennik, pamiętnik, opowiadanie, esej. Praca nie może być dłuższa, niż 4 strony A4, zapisane czcionką Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5 wiersza, marginesy 2,5 cm.

Prace należy przesłać do nauczycieli historii do 5 listopada 2021 r. Cztery najlepsze prace zostaną zgłoszone do powiatowego etapu konkursu.

Szczegółowe  informacje na temat konkursu znajdują się  w załączonym regulaminie oraz na stronie organizatora  www.pamiecsybiru.wroclaw.pl

Nauczyciele historii

Anna Rymarczyk

Joanna Łaźniowska

Regulamin

Zgoda na udział w konkursie