Nauczanie zdalne

Szanowni Rodzice !

Zgodnie z rozporządzeniem MEiN z dnia 13 grudnia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U. poz. 2301) informuję, iż:

  • w dniach 20, 21, 22 grudnia 2021r  oraz 3, 4, 5 i 7stycznia 2022 roku oddziały 1 – 8 będą realizowały nauczanie zdalne; powyższa informacja nie dotyczy wychowanków oddziału przedszkolnego;
  • po 9 stycznia 2022 r. nastąpi powrót do stacjonarnego nauczania.
  • przerwa świąteczna nie ulega zmianie i trwa od dnia 23 do 31  grudnia 2021.
  • zmianie ulegają terminy klasyfikacji:

do 14 stycznia 2022r. –  wystawienie ocen śródrocznych
19 stycznia 2022r. – klasyfikacja śródroczna

Z poważaniem
Leszek Wesołowski dyrektor SP71

Zasady nauki zdalnej