XVI WROCŁAWSKI KONKURS MATEMATYCZNY

Zapraszamy uczniów do udziału w XI Wrocławskim Konkursie Matematycznym, organizowanym przez V LO we Wrocławiu. Etap szkolny odbędzie się w piątek 25 lutego o godz. 9.00.

Informacja o konkursie: https://lo5.wroc.pl/wroclawski-konkurs-matematyczny/

Zapisy do konkursu u nauczycieli matematyki. Aby wziąć udział w konkursie należy do środy 23 lutego dostarczyć do nauczyciela matematyki podpisaną przez opiekunów zgodę na formularzu dostępnym w Regulaminie (zamieszczonym poniżej).

Zakres wiedzy i umiejętności

  1. Treści zawarte w podstawie programowej z matematyki.
  2. Treści wykraczające poza podstawę programową z matematyki dla uczniów szkół podstawowych:

– wzory skróconego mnożenia;

– cechy po dzielności liczb;

– nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą;

– równania i nierówności z wartością bezwzględną;

– układy równań liniowych (w tym geometryczna interpretacja);

– kąt środkowy i kąt wpisany;

– własności stycznej do okręgu i okręgów stycznych;

– bryły obrotowe;

– pojęcie funkcji, funkcja liniowa;

– dowody geometryczne (twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa, symetralna odcinka, dwusieczna kąta, środkowa);

– cechy podobieństwa trójkątów.

Regulamin oraz klauzula informacyjna i zgoda na udział w konkursie w pdf

Przykładowe zadania