Od 21 lutego klasy V-VIII wracają do nauki stacjonarnrj.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wracamy-do-nauki-stacjonarnej–konferencja-ministra-przemyslawa-czarnka-i-ministra-zdrowia-adama-niedzielskiego