Konkurs filmowy „Wkręć się w dobre relacje” do 19.05.2022!!

Wydział Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia zaprasza do udziału w

konkursie „Wkręć się w dobre relacje” Edycja 5♥10♥15organizowanym w ramach

Wrocławskiego Roku Dobrych Relacji, którego ambasadorką jest Sara Egwu James. Dla

zwycięzców przygotowano atrakcyjne nagrody!

Celem konkursu jest budowanie relacji wśród dzieci i młodzieży i pracy w grupie, zachęcenie

do pokazania dobrych relacji w grupach rówieśniczych, podzielenie się dobrymi praktykami.

Przedmiot konkursu i tematyka wideo:

1. Przedmiotem konkursu jest realizacja wideo o długości do 3 minut.

2. Realizacja wideo może mieć formę piosenki, tańca, inscenizacji teatralnej lub spotu

filmowego.

3. Tematyka filmu: interpretacja hasła „Wkręć się w dobre relacje!” w kontekście dobrych

relacji koleżeńskich w grupach rówieśniczych.

4. Dodatkowym atutem filmu będzie pokazanie w nim elementów pozwalających na

jednoznaczne powiązanie go z Wrocławiem.

Warunki uczestnictwa:

Adresatami konkursu są klasy oraz inne grupy rówieśnicze, np. grupa wolontariacka, grupa

sportowa, grupa teatralna/filmowa, kółko plastyczne, itp. składającą się od 5-35 osób. Jedna

grupa może zgłosić tylko jeden materiał.

Kategorie wiekowe:

I. 5 – 9 lat

II. 10 – 14 lat

III. 15 – 19 lat

Formy zgłoszeń:

Uczestnicy mogą przesyłać prace na adres: konkurs@um.wroc.pl lub dostarczać na pendrive

osobiście, listownie lub kurierem na adres: Urząd Miejski Wrocławia, Wydział Promocji Miasta i

Turystyki, ul. Przejście Żelaźnicze 1, Wrocław.

Terminy:

Ogłoszenie konkursu: 24 marca 2022

Składanie prac do: 19 maja 2022

Ogłoszenie wyników: 1 czerwca 2022 (Dzień Dziecka)

Nagrody:

Kategoria I „Bajkowy Wrocław”: bilety do Teatr Lalek, sal zabaw: Bobolandia, Klockownia i

Fikołkowo.

Kategoria II „Filmowy Wrocław”: vouchery do kina Nowe Horyzonty.

Kategoria III „Ekstremalny Wrocław”: wejściówki na: ściankę wspinaczkową fpinka oraz

zjazd tyrolką na Tarczyński Arena.

Szczegóły i regulamin:

www.wroclaw.pl/dla-mieszkanca/konkurs-filmowy-wkrec-sie-w-dobre-relacje

Serdecznie zapraszamy!