XI Krajowy Zjazd Dyrektorów Szkół i Placówek oraz Prezesów Stowarzyszeń Noszących Imiona Upamiętniające Zesłańców Sybiru

XI Krajowy Zjazd Dyrektorów Szkół i Placówek oraz Prezesów Stowarzyszeń Noszących Imiona Upamiętniające Zesłańców Sybiru odbywał się w Białymstoku w dniach 2 – 4 czerwca 2022r. Organizatorem spotkania była Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku i Podlaskie Stowarzyszenie Pamięci Zesłańców Sybiru. Naszą szkolę reprezentowały na zjeździe Panie: Joanna Łaźniowska i Beata Sienkiewicz.

Uczestnicy zjazdu mieli okazję zwiedzić wystawę stałą Muzeum Pamięci Sybiru, wysłuchać referatu „Sowieckie deportacje Polaków i przedstawicieli mniejszości narodowych z Kresów Wschodnich II RP”. Referat uzupełniony został wizytą w warsztatach muzeum oraz prelekcją na temat konserwacji oraz prezentacji materiałów historycznych w warunkach profesjonalnych oraz warunkach szkolnych. Delegaci przedyskutowali oraz uchwalili regulamin zjazdów, wysłuchali prezentacji przedstawicieli szkół, które od niedawna noszą imiona upamiętniające Zesłańców Sybiru oraz wybrali miejsce następnego zjazdu – Rozbity Kamień.

W kolejny dzień zapoczątkowano oddaniem hołdu Sybirakom pod Pomnikiem – Grobem Nieznanego Sybiraka w Białymstoku. Przedstawiciele zebranych złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze pod Pomnikiem. Uczestnicy zjazdu udali się także na wycieczkę , by poznać wielokulturowość Podlasia (wycieczka do Bohonik, Supraśla i Tykocina).

W ostatnim dniu zjazdu uczestnicy mogli poznać pracę wielokulturowej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku, gdzie uczniowie i absolwenci zaprezentowali część artystyczną z tańcami nowoczesnymi, tańcami czeczeńskimi, czy tańcami ludowymi zespołu Podlaski Wianok. Goście zjazdu zostali zaproszeni do Escape Room – pokoju zagadek o tematyce sybirackiej oraz do zwiedzenia wnętrza chaty białoruskiej. Na zakończenie poczęstowano gości urozmaiconymi potrawami wielu kultur. Były to potrawy białoruskie, ukraińskie, rosyjskie, czeczeńskie, tatarskie, gruzińskie.

Dziękujemy za wspólnie spędzony czas.

Joanna Łaźniowska 
Beata Sienkiewicz

Materiał i zdjęcia przygotowano w oparciu o sprawozdania umieszone https://sp4.edu.bialystok.pl/pl/?tag[]=43