Bezpłatna opieka stomatologiczna

Fundacja „Promyk Słońca” świadczy dla uczniów naszej szkoły bezpłatną opiekę zdrowotną w zakresie stomatologii do grudnia 2023 r.  Opieka obejmuje bezpłatny  pakiet świadczeń medycznych finansowanych w ramach NFZ,  czyli profilaktykę i leczenie stomatologiczne wg  wytycznych NFZ.