Konkurs dla młodych twórców pt. „Młody Poeta Dolnego Śląska”

Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego we Wrocławiu, Rynek 58 ogłasza konkurs dla twórców z województwa dolnośląskiego „Młody Poeta Dolnego Śląska”.

Zasady konkursu

Konkurs trwa od 14.04.2023 r. do 17.06.2023 r.

Termin dostarczenia prac: do 31.05.2023 r.

Utwory poetyckie biorące udział w konkursie mogą mieć dowolną objętość. Ilość wierszy jest ograniczona do trzech. Tematyka utworów jest dowolna.

Uczestnik poprzez zgłoszenie wierszy do konkursu wraz ze swoimi danymi potwierdza, że zgłoszone przez niego utwory są oryginalne, są wynikiem jego osobistej, samodzielnej twórczości, nie narusza praw, dóbr i godności osób trzecich i ogólnie przyjętych norm obyczajowych.

Tekst należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz klasę. Zgłaszane prace prosimy przesyłać na adres bibliotekarzy szkolnych:
budynek A:

budynek B:

Uczeń, który chce wziąć udział w konkursie musi dostarczyć zgodę rodziców na udział, publikację wizerunku, podanie danych osobowych. Druk zgody do pobrania u nauczycieli bibliotekarzy.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie
Małgorzata Jaszczołt i Wanda Jełowicka