Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych „Biblioteka – tu kwitnie wyobraźnia”

Październik na całym świecie to Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. W tym roku przebiega pod hasłem „Biblioteka – tu kwitnie wyobraźnia”. Wszystkich uczniów zapraszamy do udziału w czytelniczych akcjach i konkursach. Szczegółowe informacje znajdziecie w bibliotece szkolnej w budynku A, w Centrum Informacyjnym w budynku B lub u łączników z CI.

Budynek A klasy 1-4

  1. Zajęcia integracyjne z elementami pedagogiki zabawy dla klas 4 „Bajka o Ćwierćlandzie”.
  2. Zajęcia dla uczniów dla klas 4 „Tydzień ze słownikami ortograficznymi”.
  3. Konkurs klasowy plastyczno-literacki dla klas 1-4 „Magiczne drzwi do książki”.
  4. Zajęcia literacko-plastyczne z elementami biblioterapii dla klas 1 „Z wizytą u pana Józefa”.
  5. Akcja „Podaruj książkę bibliotece szkolnej”.

Budynek B klasy 5-8

Quiz „Znajdź w Centrum Informacyjnym…”
Quiz składa się z czterech rund. W każdy poniedziałek października w Centrum Informacyjnym czekać będą na Was zadania dotyczące umiejętności poruszania się wśród księgozbioru Centrum, wyszukiwania określonych książek oraz odnajdywania w nich odpowiedzi na zadane pytania. Rozwiązanie wszystkich zadań należy dostarczyć do 27 października. Na zwycięzców czekają nagrody i dyplomy.

Akcja „Podaruj książkę bibliotece szkolnej”
Podaruj książkę bibliotece szkolnej z okazji jej święta! Biblioteka czeka na lektury oraz inne tytuły literatury pięknej, w tym również poezji, czy też literatury popularno-naukowej z różnych dziedzin. Biblioteka liczy na Waszą życzliwość i hojność!

Konkurs plastyczny na plakat „Biblioteka – tu kwitnie wyobraźnia!”
Wykonaj plakat ilustrujący hasło „Biblioteka – tu kwitnie wyobraźnia”. Wykonany dowolną techniką plakat, w formacie A4, należy przynieść do CI do 20 października. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają cząstkową ocenę bardzo dobrą z plastyki. Na zwycięzców czekają dyplomy i nagrody.

Czytelnicze spotkania „Książka a wyobraźnia”
W trzecim tygodniu października odbędą się spotkania czytelnicze dla klas 5-6 oraz dla klas 7-8. By wziąć udział w spotkaniu należy:
1. Wybrać książkę, która według Ciebie najbardziej pobudza wyobraźnię czytelnika,
2. Przygotować swój bilet wstępu – na kartce A4 narysuj lub przyklej zdjęcie okładki wybranej książki, podaj tytuł oraz imię i nazwisko autora książki, napisz krótką wypowiedź (5-10 zdań), zaczynającą się zdaniem: „Ta książka rozwija moją wyobraźnię, ponieważ…”,
3. Przyjść na spotkanie z biletem oraz wybraną książką.

W trakcie spotkania uczestnicy opowiedzą o wybranych przez siebie książkach. Za przygotowanie się do spotkania i przedstawienie swojej książki każdy otrzyma cząstkową ocenę bardzo dobrą z języka polskiego. Jeżeli chcesz wziąć udział w spotkaniu – zgłoś się do łącznika klasowego z CI.

Serdecznie zapraszamy
Małgorzata Jaszczołt
Wanda Jełowicka