Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Wrocław, dn. 11 marca 2020r.

Komunikat dyrektora

Wobec decyzji Najwyższych Władz  Państwowych , a także Władz Miasta  o zamknięciu szkół informuję, iż :

  • W dniach  12 i 13 marca 2020r. ( czwartek i piątek) w Szkole Podstawowej nr 71 we Wrocławiu  nie będzie zajęć dydaktycznych i wychowawczych.  Zajęcia opiekuńcze będą zorganizowane wyłącznie dla dzieci zdrowych i tych, których rodzice nie mogą zapewnić dla nich opieki w domu. Dla dzieci, które przyjdą do szkoły będzie wydawany obiad zgodnie z przyjętymi opłatami obiadowymi. Od 16 marca do odwołania nakazu zamknięcia szkół odpisy będą dokonywane automatycznie przez intendenta.
  • Od 16 marca 2020 r. do odwołania  szkoła będzie zamknięta. Decyzja nie wpływa na terminarz roku szkolnego. Dzieci powinny pozostać w domu – nie jest to okres ferii, ale kwarantanny w sytuacji nadzwyczajnej.  Nauczyciele i  inni pracownicy szkoły pozostaną w gotowości do pracy.
  • Wydłużam termin składania podań do klas VII dwujęzycznych do 9 kwietnia 2020r.
  • Proszę o dalsze uważne śledzenie komunikatów pojawiających się na stronie internetowe naszej szkoły.

Leszek Wesołowski
Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 71
we Wrocławiu

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

Ministerstwo Edukacji Narodowej – Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych