Informacja Dyrektora szkoły o sposobie prowadzenia nauki do 10 kwietnia 2020 r.

Szanowni Rodzice / Prawni Opiekunowie!

W związku ze zmianą rozporządzenia MEN i wydłużeniem okresu całkowitego zawieszenia zajęć w szkole do 10 kwietnia 2020 Dyrektor szkoły informuje:

 • Zawieszenie zajęć w szkole w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID -19 wymusiło zmianę techniki realizacji procesu dydaktycznego również w naszej szkole: z zajęć prowadzonych stacjonarnie w pomieszczeniach szkolnych na zajęcia prowadzone techniką „nauki na odległość”, tzw. zdalne nauczanie.

Zmiana techniki uczenia się i nauczania nie zwalnia ucznia z obowiązku szkolnego/obowiązku nauki, określonego w art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

 • Plan lekcji pozostaje praktycznie bez zmian.
 • Zmiany dotyczą realizacji treści programowych,  szkolnego systemu oceniania dostosowanego do obecnej sytuacji ( informacje na ten temat zostaną Państwu przedstawione już wkrótce – zmiany w Statucie )
 • Podstawowym źródłem informacji dla ucznia i rodzica  o przekazywanych materiałach do nauki pozostają zakładki na internetowej stronie głównej szkoły mogą być powielone w aplikacji Teams i w wiadomościach przekazywanych przez e-dziennik lub innym uzgodnionym kanałem informacyjnym).
 • Kontakt z nauczycielami uczącymi w klasie został przekazany poprzez e-dziennik lub innym uzgodnionym kanałem informacyjnym
 • pedagog i psycholog szkolny pozostają do dyspozycji uczniów i Państwa w godzinach 9.00 – 13.30 w każdy powszedni dzień tygodnia.

Kontakt z pedagogiem / psychologiem:

 • e-mail:
 • aplikacja Teams
 • Pod adresem skrzynki pocztowej: Nauczyciele informatyki udzielają porad i wskazówek  dla rodziców, dzieci i nauczycieli odnośnie zdalnego nauczania, używanych aplikacji, obsługi programów edukacyjnych.
 • Pracownicy administracji i obsługi pełnią w szkole tylko niezbędne dyżury. Prosimy o ewentualny kontakt mailowy (sekretariat@sp71.wroc.pl ) lub telefoniczny ( 71 798-68-60) z pracownikami sekretariatu w godz. 9:00-13:00
 • Wszystkie szkolne obiekty są zamknięte dla osób postronnych (w tym – szkolne boiska, sale gimnastyczne i plac zabaw).
 • W każdej sprawie można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@sp71.wroc.pl  

Zwracam się do Państwa o dopilnowanie przestrzegania wszelkich zaleceń służb sanitarno-epidemiologicznych oraz wskazań Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 To na Państwu spoczywa odpowiedzialność za skuteczność realizacji zaleceń sanitarno-epidemiologicznych, a tym samym za bezpieczeństwo swoje i swoich dzieci, a Naszych Uczniów. Szczególnie proszę Państwa o dopilnowanie, by Wasze dzieci w czasie epidemii pozostały w domu i nie kontaktowały się z innymi osobami. Wszelkie kontakty mogą Oni ograniczyć do Internetu lub innych środków komunikacji. Proszę również o wsparcie swoich dzieci. Służymy Państwu również pomocą i jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

Z poważaniem
Dyrektor Szkoły