Zarządzenie Prezydenta Miasta Wrocławia dotyczące wznowienia działalności przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 71 we Wrocławiu

Proszę o zapoznanie się z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Wrocławia dotyczącym wznowienia działalności przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, które określa pierwszeństwo dzieci chcących skorzystać z oddziału przedszkolnego oraz wzór oświadczenia dla rodziców, których dzieci wrócą do oddziału przedszkolnego. Oświadczenie dotyczy:
-informacji o miejscu pracy,
– wyrażeniu zgody na pomiar temperatury, odizolowaniu dziecka z podejrzeniem
– o obowiązkach rodziców i odpowiedzialności rodzica za oddanie dziecka zdrowego.

Zarządzenie Prezydenta Wrocławia w pdf

Proszę o uważne śledzenie komunikatów umieszczanych na szkolnej stronie internetowej. Wkrótce pojawią się wewnątrzszkolne procedury postępowania w związku z powrotem dzieci do oddziałów przedszkolnych.

Leszek Wesołowski
Dyrektor SP71