Szanowni Rodzice / Opiekunowie Prawni wychowanków oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 71 we Wrocławiu

W związku z pracami przygotowawczymi do próby uruchomienia działalności oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 71 zwracam się z prośbą o uzupełnienie i przesłanie przez rodziców / prawnych opiekunów zainteresowanych skorzystaniem z opieki w oddziałach przedszkolnych,  w nieprzekraczalnym terminie do 8 maja 2020 r. do godziny 12.00,  do Wychowawców niniejszej deklaracji. Niestety, zgodnie z zaleceniami GIS  dysponujemy ograniczoną liczbą miejsc ( 12 ), stąd przyjęte kryteria pierwszeństwa przyjęcia dziecka w sytuacji trwającego stanu epidemii koronawirusa. Deklaracje złożone po wyznaczonym terminie będą brane pod uwagę dopiero w sytuacji posiadania przez szkołę wolnych miejsc w oddziałach przedszkolnych. O dostarczenie załączników 1 i 2 wymienionych w Zarządzeniu Nr 2951/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 6 maja 2020 r. poprosimy Państwa dopiero po przyjęciu dziecka do grupy przedszkolnej. Niniejsza deklaracja, jak i oświadczenia nr 1 i 2 są traktowane jako dokument  i mogą być przedstawiane do wglądu upoważnionym instytucjom zewnętrznym w celu ich weryfikacji ( np. ZUS ).

O przyjęciu lub nieprzyjęciu dziecka oraz o terminie uruchomienia działalności oddziałów przedszkolnych poinformujemy Państwa niezwłocznie po otrzymaniu odpowiednich wytycznych ze strony władz zwierzchnich.

Proszę również o zapoznanie się z Procedurami zapewnienia bezpieczeństwa  w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 71 we Wrocławiu w związku z wystąpieniem COVID-19 orazZarządzeniem Nr 2951/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 6 maja 2020 r. , które w raz z deklaracją znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce Aktualności:: www.sp71.wroc.pl

Zarządzenie Dyrektora Szkoły

Procedury bezpieczeństwa COVID-19

Karta deklaracji skorzystania z opieki dla dziecka w oddziale przedszkolnym pdf

Karta deklaracji skorzystania z opieki dla dziecka w oddziale przedszkolnym plik programu Word