Informacje dotyczące opieki dla dziecka w oddziale przedszkolnym SP 71

Szanowni Rodzice / Opiekunowie Prawni wychowanków oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 71 we Wrocławiu

Informuję, iż złożenie do Wychowawcy oddziału deklaracji skorzystania z opieki dla dziecka w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 71 we Wrocławiu  w sytuacji pandemii koronawirusa nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka. Deklaracje proszę składać z wyprzedzeniem na co najmniej 2 dni robocze od daty zaplanowanego przyjścia dziecka do oddziału przedszkolnego. Niestety, zgodnie z zaleceniami GIS  dysponujemy ograniczoną liczbą miejsc ( 12 ), stąd przyjęte kryteria pierwszeństwa przyjęcia dziecka w sytuacji trwającego stanu epidemii koronawirusa. Nabór  dzieci prowadzimy do wyczerpania miejsc. O dostarczenie załączników 1 i 2 wymienionych w Zarządzeniu Nr 2951/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 6 maja 2020 r.( ze zmianami) poprosimy Państwa dopiero po przyjęciu dziecka do grupy przedszkolnej. Niniejsza deklaracja, jak i oświadczenia nr 1 i 2 są traktowane jako dokumenty  i mogą być przedstawiane do wglądu upoważnionym instytucjom zewnętrznym w celu ich weryfikacji ( np. ZUS ). O przyjęciu lub nieprzyjęciu dziecka informuje Państwa Wychowawca.

Proszę również o zapoznanie się z Procedurami zapewnienia bezpieczeństwa  w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 71 we Wrocławiu w związku z wystąpieniem COVID-19, a także  Zarządzeniem Nr 2951/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 6 maja 2020 r. oraz Nr 3002/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 18 maja 2020r. , które wraz z deklaracją znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce Aktualności: www.sp71.wroc.pl

Leszek Wesołowski dyrektor SP 71

Procedury bezpieczeństwa COVID-19

Kartta deklaracji skorzystania z opieki dziecka w oddziale przedszkolnym

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Zarządzenie dyrektora szkoły