Harmonogram konsultacji dla uczniów klas 8. w dniach 25.05 – 29.05.2020 r.

Matematyka – poniedziałek

9.15-10.00 Klasa 8b p. A. Patławska s. 1.01
12.00-12.45 Klasa 8ae p. L. Sołęga – online w aplikacji Teams
12.00-12.45 Klasa 8cd p. A. Olechowski – online w aplikacji Teams

Język polski – wtorek

9.15-10.00 Klasa 8be p. M. Kruk s. 3.02
9.15-10.00 Klasa 8cd p. M. Mejer s. 3.06
9.15-10.00 Klasa 8a p. N. Sidorska s. 3.04

Język angielski – środa

9.15-10.00 Klasa 8cde p. A. Bieniek s. 0.07
9.15-10.00 Klasa 8abcde p. M. Paduch s.1.01
9.15-10.00 Klasa 8cde p. A. Patławska s. 1.07a
9.15-10.00 Klasa 8abcde p. M. Wcisło-Wilshere s.1.06
9.15-10.00 Klasa 8cde p.W. Pechta s. 1.02
9.15-10.00 Klasa 8cde p. M. Janeczko s. 3.06

Ważne informacje:

– w konsultacjach biorą udział uczniowie, którzy zdeklarowali na nich swoją obecność;

– nauczyciele prowadzacy konsultacje i uczniowie biorący w nich udział, musza przestrzegać procedur szkolnych wprowadzonych by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się COVID-19

– nauczyciele prowadzą rejestrację obecności uczniów na konsultacjach ( listy obecności, tematyka zajęć i czas zajęć )

–  przy wejściu do szkoły nastąpi pomiar temeperatury – uczeń musi złożyć na portierni oświadczenie od rodziców (Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 3002/2020 Prezydenta Wrocławia z dnia 18 maja 2020  – str.14 w procedurach )

–  Należy zapoznać się  z Załącznikiem 14 do Zarządzenia Dyrektora Nr 32/2020z dnia 20.05.2020 r. Procedura organizacji konsultacji prowadzonych przez nauczycieli na terenie szkoły

Procedury dostępne są na stronie internetowej szkoły  w zakładce  –  Zmiany w funkcjonowaniu Szkoły w okresie od 25 maja do 7 czerwca 2020 r.