Zwrot wypożyczonych lektur i książek

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającym się końcem roku szkolnego 2019/2020 biblioteka szkolna rozpoczyna odbiór wypożyczonych lektur i pozostałych książek (z wyłączeniem podręczników).
Ze względu na wprowadzony rygor sanitarny stanowiska do odbioru zostaną ustawione przy wejściach do obu budynków od strony sal gimnastycznych. Prosimy o wchodzenie na teren szkoły przez bramę wjazdową przy budynku B, a także o zachowanie dystansu społecznego.

Zapraszamy do zwrotu wypożyczonych lektur i książek w następujących terminach:

26.05 wtorek 14.00-15.00

27.05 środa 15.00-17.00

28.05 czwartek 15.00-17.00

29.05 piątek 8.00-9.00

Ponadto w najbliższym czasie zostanie podany szczegółowy harmonogram zwrotu podręczników, zawierający oddzielne godziny zwrotów dla każdej klasy.

Małgorzata Jaszczołt
Alicja Dral