Konsultacje dla uczniów klas IV-VIII w dniach 1-6 czerwca

Harmonogram konsultacji znajduje się w załączniu.

Harmonogram

Ważne informacje:

– w konsultacjach biorą udział uczniowie, którzy zdeklarowali na nich swoją obecność;

– nauczyciele prowadzacy konsultacje i uczniowie biorący w nich udział, musza przestrzegać procedur szkolnych wprowadzonych by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się COVID-19

– nauczyciele prowadzą rejestrację obecności uczniów na konsultacjach ( listy obecności, tematyka zajęć i czas zajęć )

–  przy wejściu do szkoły nastąpi pomiar temeperatury – uczeń musi złożyć na portierni oświadczenie od rodziców (Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 3002/2020 Prezydenta Wrocławia z dnia 18 maja 2020  – str.14 w procedurach )

–  Należy zapoznać się  z Załącznikiem 14 do Zarządzenia Dyrektora Nr 32/2020z dnia 20.05.2020 r. Procedura organizacji konsultacji prowadzonych przez nauczycieli na terenie szkoły

Procedury dostępne są na stronie internetowej szkoły  w zakładce  –  Zmiany w funkcjonowaniu Szkoły w okresie od 25 maja do 7 czerwca 2020 r.