Rekrutacja uzupełniająca do oddziału przedszkolnego przy SP 71

Lista Kandydatów Zakwalifikowanych