Rekrutacja do Klas 7 Dwujęzycznych – Dokumentacja, którą należy dostarczyć w formie papierowej do sekretariatu Szkoły w budynku B przy ul. Kołłątaja 1-6:

Od 26 czerwca do 29 czerwca 2020 r. do godziny 15:00

oryginał świadectwa promocyjnego do klasy VII szkoły podstawowej wraz z jego kopią