Zarządzenie Dyrektora Szkoły w sprawie czasowego zawieszenia zajęć (jedna klasa)

Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Dyrektora Szkoły w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w klasie 8b.

Zarządzenie w pdf