W celu zapewnienia sprawnego procesu edukacji w czasie czasowego zawieszenia zajęć opracowane zostały Zasady pracy na odległość w Szkole Podstawowej nr 71.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi procedurami i wyjaśnieniami. Na końcu dokumentu znajdują się linki do filmów, które pokazują sposób m.in. pracy w aplikacji Teams, w tym rodzaje zadań, jakie mogą się pojawić i sposób ich odesłania.

We wrześniu i październiku na lekcjach informatyki przekazywaliśmy uczniom informację, jak logować i korzystać z dziennika elektronicznego Vulcan, szkolnej poczty elektronicznej Outlook, aplikacji Teams. Na najbliższych lekcjach szkolenie to będzie kontynuowane.

Zasady pracy zdalnej w pdf