Komunikat Dyrektora Szkoły

Komunikat Nr 1/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 71 we Wrocławiu

z dnia 14 stycznia 2021r.

Szanowni Rodzice !

      Od poniedziałku 18 stycznia 2021 roku wznawiamy pracę stołówki szkolnej. Zmianie ulega obowiązujący „Regulamin Stołówki Szkolnej w SP71”. W związku z tym zwracam się z prośbą  o zastosowanie się do poniższych wytycznych, które uwzględniają wprowadzone zmiany oraz proces zebrania wymaganych dokumentów, a także  zamówienia  produktów:

  1. Rodzice wychowanków oddziału przedszkolnego proszeni są o pilne dostarczanie do Wychowawcy deklaracji obiadowej – załącznik nr 1 do Regulaminu;
  2. Dzieci z oddziału przedszkolnego mogą otrzymać pierwszy posiłek już w dniu 18 stycznia, pod warunkiem, że wypełnione i podpisane  deklaracje obiadowe zostaną dostarczone do szkoły do piątku 15 stycznia 2021 roku do godziny 9.00;
  3. Rodzice uczniów z klas I-III  otrzymają na adresy mailowe podane w e dzienniku informację o sposobie deklarowania chęci spożywania posiłków i dokonywaniu płatności;
  4. Uczniowie z klas I-III będą mogli spożywać obiady w stołówce szkolnej najpóźniej od poniedziałku 25 stycznia 2021r., a więc po zebraniu deklaracji, dokonaniu wpłat i zamówieniu produktów;
  5. bardzo proszę o zapoznanie się z „Regulaminem Stołówki Szkolnej w SP71”.

Leszek Wesołowski

Dyrektor SP71